Dokumentet skal være feilsendt til Aftenposten, og det er ikke bekreftet at Høies talepunkter er det endelige utkastet.

Aftenposten skriver at det av utkastet også går fram at:

  • Hytteforbudet oppheves fra 20. april.
  • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april.
  • En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra senest 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar.
  • Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde fram til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering.
  • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

En forutsetning er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte.

Les hele saken til Aftenposten her.