Åpner kirkedører og vannkraner med hansker og håndsprit

Altervin byttes ut med håndspirt når kirkene i Valdres – med strenge restriksjoner og smitteverntiltak – igjen åpner for gudstjenester.