NORD-AURDAL: For å fordele pågangen skal vaksineringen organiseres i to puljer.

For folk med etternavn som begynner på bokstavene A til N, ønsker kommunen at du kommer i første omgang. De med etternavn som begynner på bokstavene M til Å kommer i andre pulje.

Det står opplyst på kommunens nettside.

Ifølge FHI tilhører nær 1,6 millioner mennesker i Norge grupper som har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales å vaksinere seg mot influensa.

Disse gruppene anbefales influensavaksinen:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  • Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  • Barn og voksne med: diabetes type 1 og diabetes type 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt, disse er i stor grad utsatt for smitte
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl