Arbeidet med omsorgssenteret har starta: I desember 2021 skal 24 pasientrom stå klare

Første veka i mars starta utgraving av tomta til Aurdal omsorgssenter.