Flytter ut for å utvide slik at sparebanken også kan utvide

Siden oppstarten i 2011 har Arbeidskraft Valdres vokst seg ut av kontorlokalene i Jernbanevegen. Nå starter de jobben med å flytte inn i lokalene til tidligere Hiet i Skrautvålvegen - vegg i vegg med lokalavisa.