Flyttes fra å jobbe regionalt til nasjonalt

Esther Gilen sentral i arbeidet med å slå sammen de nye Nav-kontorene i kommune- og regionreformen.