Hans Martin er 82 år gammel, har ingen planer om å bli pensjonist

Av

81 år gammel investerte Hans Martin Sørum, høsten 2018, i en brukt lastebil for å kjøre stein i veiutbyggingen på Tonsåsen.