Kjenner på et stort ansvar

Av

Wenche Rognås (42) fra Ulnes er prosjektleder i Statens kartverk på Hønefoss. Hun leder den kjempesvære jobben med å endre norgeskartet i tråd med kommune- og regionreformene. Og det er ikke småtterier: Rundt 100 millioner endringer må gjennomføres.