OPPLAND: Arbeidsledigheten i Oppland blant helt ledige er nå 1,8 prosent og nest lavest i landet. Det er nedgang både blant helt ledige og delvis ledige arbeidssøkere. Det er god tilgang på ledige stillinger, melder NAV Oppland.

1756 personer var registrert som helt arbeidsledige i april 2017. Dette er en nedgang på 13 prosent  fra april i fjor. Det er god tilgang på ledige stillinger i Oppland. Det er nedgang i helt ledige for alle aldersgrupper. I tillegg til 1756 helt ledige, er 896 registrert som delvis ledige og dette er 169 færre enn på samme tid i fjor. 773 arbeidssøkere deltar på arbeidsrettede tiltak gjennom NAV. Det er 240 flere enn i april 2016.

Sesongjusterte tall for bruttoledigheten, hvor både helt ledige og arbeidssøkere på tiltak tas med, holder seg fortsatt stabilt på drøyt 2300 personer i Oppland.               

Nedgang i 19 av 26 kommuner

19 av de 26 kommunene i Oppland hadde nedgang i arbeidsledigheten i april. Sel har flest helt ledige i prosent av arbeidsstyrken med 3,4 prosent. Færrest ledige har Sør-Aurdal hvor kun 0,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Arbeidsledigheten sank i både Lillehammer og Gjøvik i april og er nå 1,3 prosent i Lillehammer og 2,2 prosent i Gjøvik.     

Mange ledige stillinger

Arbeidsmarkedet i Oppland er godt med lav ledighet over tid og god tilgang på nye stillinger. Det er registrert 660 ledige stillinger i stillingsdatabasen på nav.no. Dette er en økning på fra samme periode i fjor på 10 prosent per virkedag. Det har vært en dobling i antall utlyste stillinger innen bygg- og anleggsbransjen fra i fjor. Det ble lyst ut flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, bygg- og anleggsbransjen etterfulgt av undervisningsstillinger.