LOMEN: Operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt forteller det skal være snakk om et arbeidsuhell med lettere til ingen skader. Det er én person involvert – en mann i 50-årene, og det skal dreie seg om smerter i en fot. Uhellet skal ha skjedd på en privat adresse. Meldingen kom 17:39, opplyser operasjonslederen.