Arrangerer folkemøte om fjellgrenser i Valdres, med tur om hytteutbygging i urørte fjellområder

Artikkelen er over 1 år gammel

Møte med tema "Grenser for hyttebygging?" finner sted på Valdres folkemuseum på Fagernes mandag 2. september. Herfra går det også gratis buss til fjells.

DEL

FAGERNES: Arrangementet er en del av den nasjonale "Friluftslivets uke", og gjennomføres i regi av Fjellgrensenettverket i Valdres. Formålet er å drøfte hyttebygging i urørt natur og behovet for fjellgrenser.

Tett program

Bussen går fra Valdres folkemuseum klokka 15.00, med påstigning ved Aurdal Rørleggerforretning i Aurdal 15.30. 16.00 blir det avgang fra Storstølen til Storstølknatten på Aurdalsåsen.

Folkemøtet finner sted klokka 19.00, og det blir innledninger ved Erling Lae, tidligere fylkesmann, byrådsleder og styreleder i Norsk Friluftsliv, og landskapsarkitekt og arealplanlegger, Rolf-Erik Poppe.

Håvard Halvorsen – Nord-Aurdal Arbeiderparti, Marit Hougsrud – Sør-Aurdal Senterparti, Erlend Eggen – MDG i Vang, Bjarne Budal – Øystre Slidre Arbeiderparti, Ingjerd Thon Hagaseth – V/H/KRF i Etnedal og fylkespolitiker i Venstre, og Aud Hove, fylkespolitiker i Senterpartiet, deltar alle i paneldebatt.

Ivar Brynildsen, redaktør i Avisa Valdres, er ordstyrer.

Mer info om arrangementet finner du her.

Hyttebygging og fjellgrenser

– Natur- og friluftslivsområdene i våre fjell representerer en unik verdi både for oss som bor her, for dem som har hytte her, og for dem som er på besøk som turister. Nå er disse områdene utsatt for et stort utbyggingspress. Det er derfor behov for å sette en grense for hvor det ikke skal bygges nye hyttefelt eller gjøres andre større inngrep. Kommuner og fylkeskommuner har et stort ansvar her, og betegnende nok uttalte Riksrevisjonen allerede i 2007 følgende: «Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas». Siden da har vondt gått til verre, skriver Fjellgrensenettverket i Valdres i en pressemelding.

Nettverket er opprettet for å samle kunnskap og arbeide for fjellgrenser i Valdres, og består av natur- og friluftslivsorganisasjoner, hytteorganisasjoner, grunneiere og lokalpolitikere, og alle som deler ønsket om å ta vare på fjellnaturen i Valdres inviteres med i nettverket.

Stort utbyggingspress

– Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under stort utbyggingspress, og det er derfor behov for å sette rammer for hyttebygginga og andre større inngrep. Deltakerne i nettverket opplever for ofte at kommunene ikke i stor nok grad ivaretar hensynet til å bevare sine natur- og friluftslivsverdier for framtida. Flere av de aktuelle utbyggingsplanene vil kunne redusere naturkvaliteter, landskapsverdier og allmennhetas mulighet til å bedrive tradisjonelt friluftsliv i områdene. I sum kan dette vise seg å gå på tvers av det arbeidet som for eksempel Valdres Natur- og Kulturpark gjør for å markedsføre Valdres som en attraktiv opplevelsesregion, sier nettverket videre.

– Kommunalt vedtatte- eller regionale planer for fjellgrenser eller markagrenser kan gi forutsigbare rammer for å sikre bærekraftig verdiskapning og for å ivareta viktige natur- og friluftslivsområder. Valdresrådet har i vedtak V20-/-17 anbefalt kommunene å gjøre dette, og vi i nettverket oppfordrer sterkt Valdres-kommunene og Oppland fylkeskommunene til å starte arbeidet med å utrede områder og kriterier for slike grenser.

Vil bevare attraktivitet

– Fjellgrenser eller markagrenser bidrar til å bevare regionens attraktivitet som rekreasjonsområde og den samfunnsmessige verdiskapninga som deltidsinnbyggere og besøkende bidrar med i lokalsamfunnene, samt at det skaper forutsigbare rammer for investeringer for både private og offentlige interesser og ivaretar naturens egenverdi og sikrer viktige natur- og friluftslivsområder for framtidige generasjoner.

– Nettverket viser til ansvaret kommunene og fylkeskommunene har som fellesskapsforvalter av store deler av arealet i Norge. I 2007 uttalte Riksrevisjonen seg om arealutviklinga i Norge, og konkluderte slik: «Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas». Denne utviklinga har bare fortsatt i Valdres – antall fritidsboliger øker med ca. 11 % i året. Nettverket for fjellgrenser i Valdres mener kommunene og fylkeskommunen må ta fatt i dette!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken