Det saken tvert i mot dreier seg om er å rette søkelyset mot BANKENS mulige medvirkninger i ulovlige handlinger som rammet Hans Salomon som ledd i den ulovlige Quisling-loven om inndragning av jødenes formuer under okkupasjonen.

Det er på tide at banken og Finans Norge forstår at det er dette saken dreier seg om. Det er spørsmål om å bringe klarhet i hvilken grad banken medvirket i gjennomføringen av den ulovlige Quisling-loven.

Les også

Lovverket pålegger Valdres Sparebank taushetsplikt

Å bruke finansforetakslovens bestemmelser om taushetsplikt for banken har derfor ikke noe med saken å gjøre. Hvis banken søker å dekke over sin virksomhet knyttet til mulige ulovligheter begått av NS-regimet under okkupasjonen står man overfor et meget alvorlig forhold.

Under enhver omstendighet må det sies at det forelå " ekstraordinære omstendigheter " da transaksjonene fant sted.