"Må rive 190 km med skinner og 180.000 sviller". Hvem tar regninga?

AS Valdresbanen og Nye Valdresbanen har skrevet et brev til Nord-Aurdal kommune, med kopi til kommunene Sør-Aurdal og Etnedal. Der forteller de om historikken og begrunnelsen for å bevare det som er igjen av Valdresbanen.