Nord-Aurdal kommune og Kulturarvenheten hos Oppland fylkeskommune åpner for asfalt på gangvegen rundt Tunneltoppen

Av

Det har vært noe uklart hvorfor vegstubben rundt Tunneltoppen ikke ble asfaltert sammen med resten av gangvegen mellom Fagernes og Leira. Nå ligger ballen hos Statens vegvesen.