Asfaltering i gang på fv. 33 over Tonsåsen

Av

Fylkesveg 33 blir bygget ut på en ti kilometer lang strekning mellom Skardtjednet i Etnedal og Tonsvatnet i Nord-Aurdal, og på en én kilometer lang strekning øst for krysset med E16 på Bjørgo. Dermed vil vegen få gjennomgående god standard på hele strekningen mellom Dokka og Bjørgo.