Innlandet: – Vi ønsker alle en forsiktig gjenåpning av samfunnet, men det er bare mulig hvis alle fortsetter å være nettopp forsiktige, skriver Fylkesmannen i Innlandet i ei pressemelding lørdag.

30.000 barn i gang igjen

– Fylkesberedskapsrådet består av aktører som har ansvar for beredskapen i Innlandet. Flere av oss registrerer en økning av aktiviteten i samfunnet, utover det som følger av barnehageåpningen.

– Den forsiktige gjenåpningen gir en viss frihet til å komme i gang igjen for de minste i samfunnet, og også deres foreldre. Rundt 30.000 barn kommer i gang igjen med barnehage og i småskolen i Innlandet i løpet av to uker. De neste skoletrinnene og samfunnet ellers vil etter hvert også bli satt forsiktig i gang igjen – hvis vi beholder kontrollen med smitten.

– Folkehelseinstituttet (FHI) kom denne uka med nye prognoser om sjukdomsutviklingen i Norge, ved ulike smittescenarioer. Felles for disse er at den største utfordringen står foran oss, heter det i pressemeldinga.

Det verste ligger foran oss

– Sjukehuset i Innlandet har med utgangspunkt i disse prognosene planlagt for at det verste fortsatt ligger foran oss. Mange beredskapsaktører har nå hatt to måneder med hard arbeidsbelastning. Fortsatt jobbes det med utfordringer rundt helsetilbud, smittevernutstyr, i tillegg til nye utfordringer knyttet til brannfare og flomfare.

– Fylkesberedskapsrådet går derfor ut med en felles appell til befolkningen om å bidra til å unngå smittespredning ved å holde avstand og passe på hygiene, og følge de nasjonale smittevernrådene. Slik kan vi unngå ny innstramming i vår egen frihet og en kostbar nedstengning av samfunnet, heter det i pressemeldinga.