Sykehuset Innlandet vil bygge ny fløy på VLMS

Sykehuset Innlandet har gjort et endelig vedtak om å flytte alle sine tjenester i Valdres til VLMS. Det betyr bygging av 1000 nye kvadratmeter på Fagernes.