Har fått resultater på drikkevannsprøver

Positivt resultat: Prøver miljørådgiver Marthe-Lise Søvik i Norconsult tok i brønner og tjern nær Leirin, inneholdt ingen, eller små, og dermed ufarlige, konsentrasjoner av PFOS.

Positivt resultat: Prøver miljørådgiver Marthe-Lise Søvik i Norconsult tok i brønner og tjern nær Leirin, inneholdt ingen, eller små, og dermed ufarlige, konsentrasjoner av PFOS. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

For to uker siden gjennomførte Norconsult, på oppdrag fra Avinor, prøvetaking av drikkevann fra flere brønner. Nå er resultatene klare: Samtlige brønner er frie for giftstoffet PFOS.

DEL

FAGERNES: – Avinors innleide konsulent gjennomførte 22. november prøvetaking av åtte ulike vannkilder (brønner og springvann) i Gardlibygdi, Ranheimsbygdi og Skrautvål. Det ble ikke påvist PFOS i noen av prøvene, skriver Avinor i en pressemelding.

Bakgrunn: Avinor tok prøver i Leirin og Sustjednet

Ufarlige konsentrasjoner av PFOS

I pressemeldinga står det videre at Avinor er gjort kjent med at hytteeiere benytter vann fra Leirelvi, nedstrøms Sustjernet, til matlaging og annet. Her ble det også tatt prøver, og det påvises PFOS i konsentrasjoner lavere enn 5 ng/l. Tidligere har Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet vurdert at vann med PFOS- konsentrasjoner tilsvarende 5,5 ng /l, som tidligere ble målt i Sustjernet, er trygt å drikke.

Vil vurdere spredning

Videre står det at Avinor har engasjert konsulenter, som skal vurdere mulig spredning til drikkevann fra PFOS/PFAS-forurensede områder ved Fagernes Lufthavn Leirin.

– Dernest skal det vurderes om det er behov for å utarbeide prøvetakingsprogram for drikkevann, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Spørreundersøkelse til innbyggerne

– Avinor mangler viktig informasjon om private drikkevannsbrønner i området, da de ikke er registrert i den offentlige databasen for dette. Avinor ønsker derfor å sende ut en spørreundersøkelse til grunneiere med antatt privat drikkevannsforsyning og eiendomsgrense til Kalken, Leirin, Leirelvi og Sustjernet. Informasjon fra undersøkelsen vil benyttes av konsulentene i deres arbeid. Spørreundersøkelsen vil også inkludere spørsmål knyttet til inntak av fisk fra de berørte områdene og vil gi Avinor informasjon om mulig eksponering i befolkningen.

Artikkeltags