Miljøgift funnet i Sustjernet

Det er oppdaget høye nivåer av miljøgiften PFOS i vannet.