Avisa Vald­res opp­ford­rar: Tenn ju­le­lys og send inn bil­det ditt

Send inn: Tenn julelys og send bildet ditt til avisa Valdres.

Send inn: Tenn julelys og send bildet ditt til avisa Valdres. Foto:

De­sem­ber er ein mørk må­nad, men med koronaspøkelset rundt alle hjørner er det­te ei tid som er ekst­ra tung og mørk for man­ge av oss.

DEL

Vald­res: Flei­re tok tid­leg til orde for å strek­ke jula ut og ska­pa ei ekst­ra hyg­ge­leg stem­ning ved jule- og nyttårsleitet.

Lys og varme

– Det har vore eit be­las­tan­de år, og det vil nok bli ei rar jul for man­ge. Då høy­rest det klokt ut å for­sø­ke å ta ak­ti­ve grep for å gje­ra kvar­da­gen litt gla­da­re. Det vi treng no, er lys og varme, sei­er pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi Ole An­dré Solbakken til NRK.

Avisa Vald­res hen­ger seg på den­ne opp­mo­din­ga og opp­ford­rar folk til å ska­pa ju­le­stem­ning i og rundt husa sine.

Send inn bil­de

Vi ber sam­ti­dig folk sen­de inn foto av ju­le­lys, jule­hus og de­ko­ra­sjo­nar ved husa sine, slik at vi fram mot jul og inn i det nye året kan for­mid­le noko av den­ne stem­nin­ga og dele det hei­le med le­sa­ra­ne våre – både på nett og pa­pir.

Send inn bil­det ditt til redaksjonen@avisa-valdres.no og for­tel kvar du har teke bil­det. Gje sam­ti­dig opp te­le­fon­num­mer, ad­res­se og namn.

Det bes­te bil­det vil bli pre­mi­ert.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken