Avisa Valdres har fått kritikk for dekningen av denne saken i Pressens Faglige Utvalg (PFU). PFU konkluderte med at Valdres har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

PFU: Avisa Valdres har opptrådt kritikkverdig i dekning av lokal barnevernsak

Etter kritikken Valdres har fått, har avisa valgt å fjerne barnevernsaktivistens navn fra denne saken.


FAGERNES: Søndag ble et barn hentet ut fra sitt hjem i Valdres av barnevernet, som hadde bistand fra politiet. En barnevernsaktivist har engasjert seg i saken. På en facebookside vedkommende drifter, har barnevernsaktivisten publisert et bilde som identifiserer to av barnevernets ansatte, og en over 10 minutter lang monolog der vedkommende presenterer sin versjon av saken. I denne monologen framsettes en lang rekke påstander mot barnevernstjenesten i Valdres og framgangsmåten i denne konkrete saken. Blant annet hevdes det at fylkesnemnda for barnevernssaker sitt vedtak om å hente barnet er anket til tingretten, og at dette derfor ikke skulle vært gjennomført. Fra barnevernsaktivistens side påstås det også at barnet ble dratt ut av sitt rom av politiet, og dette karakteriseres som et grovt overtramp. Det hevdes videre at barnevernet er mer opptatt av formaliteter enn av barnets beste. Virksomhetsleder for Familiens hus i Nord-Aurdal kommune og ansvarlig for barnevernet i Valdres, Inger Torun Klosbøle, sier at de ikke kjenner seg igjen i dette.

– Det er en del av barnevernstjenestens oppdrag å følge opp og gjennomføre oppdrag fra fylkesnemnda for barnevernssaker i Innlandet, tilføyer hun.

Klosbøle har ellers ingen kommentarer til de påstandene som er fremmet av barnevernsaktivisten på facebooksida.

– Dette er taushetsbelagte opplysninger, fastslår hun.

– Hvordan forholder barnevernet seg til at ansatte navngis og identifiseres i videoen? Og hvordan ivaretas medarbeiderne?

– Barnevernets medarbeidere blir ivaretatt. Kommunen vurderer å forfølge det at offentlig ansatte blir filmet og identifisert.

– Hadde politiet noen spesiell rolle i forbindelse med hendelsen?

– I saker der barnevernet skal gjennomføre fylkesnemndas vedtak er det sjelden at politiet må bistå. Det var nødvendig i denne saken, svarer Inger Torun Klosbøle.