Avviste samtlige klager på hytteplan: Grønt lys for fortetting av hyttefelt på Vaset

Flere vel og privatpersoner klaget inn Vestre Slidre kommunes planvedtak for Brakastølen til Fylkesmannen i Innlandet. Ingen av klagene ble tatt til følge.