Kommunen ber om hjelp fra lokalkjente: Skal teste vannkvalitet og registrere alle badeplasser

Sør-Aurdal kommune er i gang med å registrere badeplassene som finnes i kommunen, og skal ta vannprøver for å kartlegge badevannskvaliteten.