Bagn sku­le: Alt er gjort klart for å ta imot 70 av dei yng­ste ele­va­ne

– Det er ab­so­lutt trygt for for­eld­ra å sen­de un­ga­ne til­ba­ke på sku­len, sei­er rek­tor ved Bagn skule, Bjørg Strand­brå­ten.