Ekstraordinær båndtvang er innført i Sør-Aurdal

Hjortedyra sliter i snøen. Sør-Aurdal kommune har innført ekstraordinær båndtvang.

Hjortedyra sliter i snøen. Sør-Aurdal kommune har innført ekstraordinær båndtvang. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet i Sør-Aurdal vedtok i møte mandag 11.2.19 Forskrift om ekstraordinær båndtvang.

DEL

SØR-AURDAL: Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2019. Fra 1. april gjelder ordinær båndtvang i hele landet.

Saksopplysninger

Det har denne vinter kommet store mengder løssnø over hele kommunen, og sannsynligvis er det mer i vente. En del av viltbestanden, og spesielt rådyrbestanden, befinner seg nær bebygde områder og i nærheten av veier og skiløyper. Snøforholdene gjør at dyrene bør få stå mye i ro og spare energireservene for å overleve vinteren, ettersom enhver forstyrrelse nå vil være spesielt negativ for dyrene. Jamfør lov om hundehold (hundeloven) § 6 er det båndtvang i perioden 1. april –20. august. I tillegg har vi en utfyllende forskrift for Sør-Aurdal kommune. Jamfør hundeloven § 6 annet ledd bokstav f kan kommunen kreve båndtvang under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet. 

Rådmannens vurdering

Store snømengder og periodevis streng kulde gjør at forholdene per dato i vinter er svært tøffe for spesielt rådyrene, men også for elg og hjort. Kulde, dyp snø og begrenset mattilgang tærer hardt på opplagsnæringen til dyrene. Å bli jaget av for eksempel en hund kan spesielt nå forårsake unødig lidelse, utmattelse og død frem mot våren. 

Jamfør hundeloven § 3 skal en hundeholder vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk og dyr. Hundeholder skal også sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser, og skal avverge at hunden skaper utrygghet for andre. 

Jamfør hundelovens § 4 er det i tillegg gitt kriterier for når en hund kan gå løs. Til tross for hundelovens §§ 3 og 4, samt at bruken av ekstraordinær båndtvang ikke bør brukes unødig, så mener administrasjonen at det er riktig og nødvendig at viltet får en ekstra beskyttelse mot de tilfeller som eventuelt kan oppstå denne snørike vinteren.

Hunder skal holdes i bånd fram til båndtvangen er opphevet.

Hunder skal holdes i bånd fram til båndtvangen er opphevet. Foto:

Rådmannens forslag til vedtak

Jamfør lov om hundehold § 6 annet ledd bokstav f vedtar formannskapet vedlagte forskrift om ekstraordinær båndtvang.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken