Bærekraftig Reisemål - Vi er i gang!

Artikkelen er over 1 år gammel

Første milepæl er nådd og Valdres har fått godkjent første del av prosessen på vei til å bli merket som bærekraftig destinasjon.

DEL

Valdres: Godkjennelsen ble gitt av Innovasjon Norge etter en omfattende rapportering av de første kriteriene og indikatorene som i hovedsak gikk på forankring, både politisk og på destinasjonen, kartlegging av regionens status i forhold til alle de 44 kriteriene og 108 indikatorene som ligger i ordningen, samt utarbeidelsen av en regional handlingsplan for bærekraftig utvikling.

– Dette er første steg på veien og har vært en viktig fase der vi har kartlagt nå-situasjonen i Valdres innenfor bærekraft. Nå har vi en god oversikt over både tiltak som må igangsettes, utfordringer og rom for muligheter. I tillegg er prosessen nå godt forankret på destinasjonen; både politisk, blant regionale aktører og i næringslivet. Dette er helt avgjørende for å kunne gjennomføre en omfattende prosess som dette, sier reiselivssjef og prosjektleder i Visit Valdres, Merete Hovi.

Bærekraft handler ikke bare om miljø

Merket for Bærekraftig Reisemål er et verktøy for destinasjoner som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling, og er basert på 3 hovedkategorier:

  • Bevaring av natur, kultur og miljø
  • Styrking av sosiale verdier
  • Økonomisk levedyktighet.

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt. (Kilde: Innovasjon Norge).

Til nå har 13 reisemål i Norge mottatt merket, og 9 reisemål er underveis - som Valdres. Mange oppfatter fremdeles at bærekraft kun handler om miljø og klima, og dette er utvilsomt en viktig del av det, men bærekraftbegrepet inneholder også det sosiale og økonomiske.

– Innenfor reiselivet så handler bærekraft like mye om de sosiale verdiene fordi det er en næring som i stor grad griper inn i lokalsamfunnet vårt. Reiselivsproduktene kan ikke bare bestilles på nett og sendes i posten! Reiselivet handler om møter mellom mennesker og kulturer. Det er derfor viktig at vi sørger for en god balanse mellom de besøkendes tilfredshet og lokalbefolkningens tilfredshet, sier Hovi.

Gjennom prosessen skal det derfor gjennomføres undersøkelser, både for turister, deltidsinnbyggere og fastboende, for å kartlegge hvordan de besøkende opplever Valdres som destinasjon, og hva innbyggerne synes om regionens satsing på reiseliv og fritidsboliger.

– Vi håper så mange som mulig vil ta seg tid til å svare på disse undersøkelsene da det vil gi oss mye nyttig informasjon i det videre arbeidet, sier Hovi.

Nøkkeltall for Valdres

Økonomisk levedyktige og sunne bedrifter er også helt avgjørende for et bærekraftig lokalsamfunn. I Valdres trenger vi enda mer kunnskap om hvilket omfang besøksnæringen har og hva som genereres av faktisk verdiskaping. Merkeordningen krever at både ringvirkningene på destinasjonen og utviklingen i antall gjestedøgn skal overvåkes. I tillegg skal det tilrettelegges for vekst i lavsesong.

–Vi trenger flere konkrete nøkkeltall i en felles database slik at det blir enklere å kommunisere et riktig og likt bilde av Valdres, sier Hovi.

– Så er det viktig at vi måler og rapporterer med jevne mellomrom slik at vi får en enda bedre oversikt over hvilken retning vi beveger oss i samt hvilke strategier Valdresregionen skal velge for fremtiden, legger hun til.

Selv om merkeordningen tar utgangspunkt i reiselivet, har Valdres tilpasset bærekraftsatsingen for også å ivareta den sterke posisjonen regionen har innenfor fritidsboligmarkedet, og da er alle næringer berørt.

–Vårt utgangspunkt er ikke bare Valdres som reisemål, men å styrke Valdres som en bærekraftig opplevelsesregion for både turister, deltidsinnbyggere og fastboende, presiserer hun.

Næringslivet tar tak

Det er flere bedrifter som nå har igangsatt miljøsertifiseringsprosesser lokalt og i tiden som kommer vil det bli en merkbar økning i antallet bedrifter i Valdres som blir godkjent som Miljøfyrtårn, Green Key, Miljøgodkjent Arrangement, Svanen, eller andre ordninger.

– Ved rapportering av nå-situasjonen i Valdres var det mindre enn 3% av bedriftene våre som hadde en miljøsertifisering, så her ligger det et stort potensial for å kunne vise til en solid vekst ved neste rapportering, sier en optimistisk Merete Hovi.

– Vi har hatt et bevisst fokus på å motivere medlemmene våre til å ta tak i dette som et viktig bidrag i prosessen for å bli merket som et bærekraftig reisemål. Dette henger jo veldig sammen. I tillegg opplever flere og flere bedrifter at kundene ta mer bevisste valg, og noen har også opplevd å bli valgt bort fordi de ikke hadde en miljøsertifisering, forteller Hovi.

Vi er i gang

Valdres har mottatt det midlertidige merket, Bærekraftig Reisemål - Vi er i gang. Dette merket kan benyttes i kommunikasjon om arbeidet som pågår men ikke til aktiv profilering og markedsføring av regionen. Det må ikke forveksles med godkjentmerket som tildeles etter gjennomført prosess i 2020.

– Dette er et symbol på at vi beveger oss i riktig retning og at regionen allerede har begynt å ta noen grep. Nå går vi inn i en fase der vi skal jobbe med de tiltakene som styringsgruppa har definert i den regionale handlingsplanen for Valdres som bærekraftig opplevelsesregion, sier Hovi.

Styringsgruppa består av personer som representerer både kommune, fylkeskommune, regionale aktører og næringsliv.

– Det er mye jobb som gjenstår, men det er mange som skal være med å bidra til at vi både skal klare å innfri kravene i merkeordningen men også vise til at vi forbedrer oss på flere områder. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Merete Hovi.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken