«Barnehage og nytt kulturhus sammen er en spennende tanke»

Det planlegges ny, stor barnehage på Fagernes. Det er også tanker om et nytt signalbygg på Skiferplassen. I en ny mulighetsstudie lanseres ideen om samlokalisering av barnehage og kulturhus i sentrum.