Felles barnevernvakt i Ringerike

- Vi er veldig fornøyd med å få på plass et samarbeid om barnevernvakt med Ringerike kommune, felles for alle kommunene i Valdres.