Valdres: Det er ferske tall fra Statistisk sentralbyrå som viser utviklingen innen barnevernet i Norge. Arbeidet er svært kostnadsomfattende, og er basert på hjelpetiltak, omsorgstiltak, administrasjon og lønn.

Utgiftene i Valdres

I hele Norge ble det brukt så mye som 11,6 milliarder kroner på denne posten i fjor. Det er en meget stor økning fra året før. Det ble nemlig brukt 1,5 milliarder kroner mer, noe som er en vekst på nesten 15 prosent. Total hadde valdreskommunene netto utgifter tilsvarende 45 millioner kroner til barnevern i fjor. Dette er nesten ti millioner kroner mer enn året før, en økning på hele 27 prosent.

I Vang har utgiftene mer enn doblet seg, mens Sør-Aurdal hadde en liten nedgang.

Ulike tiltak

Hjelpetiltak er den klart største kategorien av tiltak som settes inn. Dette kan være besøkshjem, tilsyn, støttekontakt eller økonomisk hjelp til ferie, skoleturer eller fritidstilbud. De øvrige tiltakene går under det som heter omsorgstiltak. Herunder finner vi ulike tiltak som er mer omfattende og ressurskrevende. Det kan da være snakk om fosterhjem, institusjon og beredskapshjem.

Etter fylte 18 år går plassering i fosterhjem over til å bli et hjelpetiltak. Totalt var det 234 barn fra Valdres som fikk hjelp i løpet av fjoråret. Nord-Aurdal hadde flest, med 79 i tallet. Totalt i Valdres har det vært en økning på 21 saker.

Situasjonsbilde

I hele landet var det 56.349 barn som fikk hjelp av barnevernet i fjor. Dette er 1.070 flere enn året før.

Vi minner om at denne statistikken ikke nødvendigvis forteller så mye om hvordan kommunen prioriterer dette arbeidet. Om en kommune har mange barn knyttet til barnevernet, så kan det i mange tilfeller skyldes høy prioritering og god oppfølging fra kommunen – like mye som at det kan være forholdsvis mange barn med problemer. På samme måte kan en selvsagt tenke motsatt om det er få barn som har mottatt hjelp.

Statistikken gir uansett et reelt bilde av hvordan de faktiske forholdene er, og hvordan det hele har utviklet seg det siste året.

Vang kommune peker seg ut i statistikken, noe Remi L. Nilsen, økonomisjef i Vang kommune, begrunner slik:

– Det er vanskelig å sammenligne Vang kommune med resten av Valdres da vi har et bofellesskap for enslige mindreårige som blir ført på funksjon 252 Barneverntiltak. Bofellesskapet ble opprettet siste halvår i 2016 med første fulle driftsår i 2017. Dette forklarer økningen fra 263 000 kroner i kostnader på funksjon 252 i 2015 til 3 935 000 i 2016 og 6 410 000 i 2017. Brutto kostnadene knyttet til Enslige mindreårige var i 2017 på 6 097 000 kroner, noe som tilsvarer at kostnader knyttet til andre barneverntiltak var på 313 000 kroner, en oppgang på 50 000 kroner siden 2015. Det har vært flere innmeldte saker til barnevernet noe som har ført til at vi har økt bemanningen her, dette forklarer økningen på 271 000 kroner fra 2016 til 2017 på funksjon 244 Barneverntjeneste.

KommuneSakerUtviklingKostnadUtviklingUtvikling i %
Nord-Aurdal791116.439.0002.610.00018,9
Vestre Slidre38-35.381.000656.00013,9
Sør-Aurdal36-16.028.000-810.000-1,3
Vang3028.402.0004.066.000121,3
Øystre Slidre2755.606.00011.310.00025,3
Etnedal2473.136.000719.00029,7
Norge56349107011,6 mrd.1,5 mrd.14,9