Gratulerer til Arbeiderpartiet og Senterpartiet med en god regjeringsplattform, med mange gode saker for Fagforbundet i Hurdalsplattformen. Vi er spesielt fornøyde med å se at dere ikke lengre skal sette sårbare barn og unge ut på anbud.

Fagforbundet har i flere år tatt opp utfordringer med å ha kommersielle selskaper til og drifte helse og omsorgstjenester. Selskaper og store internasjonale konsern driver først og fremst forretninger med mål om å kunne tjene mest mulig penger for sine aksjeeiere. Dette er som oftest ikke forenlig med det formål om å gi best mulig tjenester til innbyggerne.

Et av områdene som den nye regjeringen med Jonas Gahr Støre i spissen har i sin regjeringsplattform, er at barnevernet ikke lengre skal ut på anbud – og at de kommersielle selskapene ikke lengre skal brukes. Fagforbundet mener dette er viktig – først og fremst for å få kontroll på tjenestene, men også sikre de dyktige ansatte i denne sektoren gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser fram til være med på den nye kursen som Jonas Gahr Støre ledet regjering nå har startet på.