Be­folk­nin­ga i Vald­res: Det bur nes­te like man­ge ne­der­len­da­rar i Vald­res som folk frå dei nor­dis­ke lan­da

Det er ty­de­leg po­pu­lært for ne­der­len­da­rar å bu­set­ta seg i Vald­res.