Begna Bruk leverer trelast helt til Kina. Holder koken, trass koronatider

Tusen kubikkmeter med trelast fra Begna Bruk er på veg til Kina. Det er en av mange leveranser bedriften har i disse koronatider og Begna Bruk oppnådde budsjettet i første kvartal.