2019 har vært utfordrende for Begna Bruk, men bedriften har forventninger til året som kommer

Mange faktorer gjorde 2019 til et utfordrende år for tømmerbedrifter og sagbruk, sammenlignet med det veldig gode 2018. Men daglig leder i Begna Bruk, Trond Mæhlum, er optimist med tanke på framtida.