Begnadalen Bygdeutvalg til politikerne: La oss beholde skolen

Av