Ster­ke fø­lel­ser i Sør-Aurdal kom­mu­ne­sty­re: Pro­sess med sik­te på ned­leg­ging av Beg­na­da­len sko­le fra høs­ten 2021

Tri­ne Adde Han­se­bak­ken (Ap) klar­te sjøl ikke å hol­de tå­re­ne til­ba­ke da hun fra kom­mu­ne­sty­rets ta­ler­stol for­tal­te om sko­le­ele­ver som kom grå­ten­de heim fra sko­len. De had­de et­ter for­mann­skaps­mø­tet tid­li­ge­re i høst lest i avi­sa at sko­len de­res i Beg­na­da­len skul­le leg­ges ned.