I filmen Krigsseileren følger vi skjebnene til unge menn som ble tvunget ut i en krig de ikke hadde valgt selv. Det fikk utenkelige konsekvenser for både krigsseilerne og deres familier – og etterlatte.

NRK skriver at filmen gir ansikt til en del av norsk krigshistorie der noen ga så mye, men fikk ingenting tilbake. Rundt om i Norge sitter fortsatt krigsseilere og deres etterkommere med åpne sår etter opplevelsene de hadde i krigen og ikke minst i tiden etterpå.

Alle som har vært ute i internasjonale operasjoner har kjent på følelsen av å komme hjem som en annen. Følelsen av å sitte rundt kjøkkenbordet hjemme nesten som en fremmed, en som ikke lenger hører til der. Den følelsen har også de som var hjemme følt på.

Den følelsen kommer tydelig fram i filmen.

Linjene fra filmen er tydelige fra vårt arbeid med norske veteraner. Veteraner fra internasjonale operasjoner lever også med tanker og konsekvenser rundt hva de har opplevd.

Behandlingen krigsseilerne fikk etter krigen er en skamplett i norsk historie.

Det er et stykke igjen, selv om Norge har blitt bedre til å ivareta og anerkjenne innsatsen til veteraner fra internasjonale operasjoner. Det er fremdeles ting å gripe tak i.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.

Vi i NVIO jobber for at veteraner og deres familier skal få en best mulig oppfølging fra samfunnet, også etter at veteranen har kommet hjem. Det samme gjelder for etterlatte etter falne. Dette er et livslangt arbeid og vi skal ha et nettverk rundt omkring i Norge som skal kunne støtte de som har behov for det.

Slik kan vi sikre at ikke flere opplever å stå alene i møte med traumene krigens minner bringer.