Beitostølen Helsesportsenter har rustet opp svømmehallen for 24 millioner kroner

Terapibassenget

Terapibassenget Foto:

Et­ter en fem må­ne­der lang re­ha­bi­li­te­rings­pe­rio­de med stengt bas­seng, klip­pet sty­re­le­der Tove Lin­nea Brand­vik sno­ra for bas­sen­get ved Bei­to­stø­len Hel­se­sport­sen­ter torsdag 12. september.

DEL

BEITOSTØLEN: Rivningsarbeidet startet i slutten av mars og gjennom våren, sommeren og høsten har 12-14 firmaer jobbet iherdig mot målet om gjenåpning av svømmehallen i begynnelsen av september. Arbeidet har blitt ledet og koordinert av byggeleder Jon Haugen i JH Bygg og Prosjektering AS, og ledende vaktmester ved BHSS, Ole Kristian Oldre.

Garderobene var en del av den opprinnelige bygningsmassen fra 1970, svømmehallen fra midten av 1990- tallet, så behovet for oppgradering hadde for lengst begynt å melde seg.

I tillegg til riving og gjenoppbygging av overflatene i garderober, badstue og svømmehall, har prosjektet, som var kostnadsberegnet til 24 millioner kroner, også omfattet bl.a. ny innvendig adkomst til svømmehall og idrettshall, nytt El- , VVS og ventilasjonsanlegg, brannklassifisering, samt utskifting av innredninger og glassfasader.

12. september klipte styreleder for BHSS, Tove Linnea Brandvik, snora for den «nye», flotte svømmehallen. I tillegg til å ønske velkommen til et moderne og tilrettelagt anlegg, kunne hun med glede konstatere at prosjektet sluttføres til planlagt tid og holder seg godt innenfor den budsjetterte rammen.

Se flere bilder av bassenget her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken