Beitostølen Live får ikkje offentleg støtte i 2020. – Vi må vege pengane våre, sa politikar Bente Oxhovd (H)

Bei­to­stø­len Live søkte Øyst­re Slidre kom­mu­ne om eit kul­tu­relt til­skot på 350.000 kro­ner og et næ­rings­til­skot på 300.000 kro­ner for 2020. Formannskapet avslo søknaden og løyvde kroner null.