Støt­te el­ler ik­kje støt­te til Snøskulpturfestivalen og Bei­to­stø­len Live? Politikarane var ikkje samrøystes

For­mann­ska­pet var ik­kje sam­røys­tes då dei skul­le av­gje­re støt­te til Snøskulpturfestivalen på Bei­to­stø­len. Heller ik­kje støt­te til mu­sikk­fes­ti­va­len Bei­to­stø­len Live gjekk utan de­batt.