BEITOSTØLEN: –Vi gjør dette med omtanke for våre ansatte, lokalbefolkningen og våre gjester, sier direktør Atle Hovi i Beitostølen Resort.

Konsekvensen av dette er at Beitostølen Resort permitterer alle sine 120 ansatte med umiddelbar virkning. De ansatte er orientert om situasjonen av sine respektive avdelingsledere.

– Vi hadde planlagt et allmøte med alle ansatte senere i dag, men i lys av situasjonen avlyser vi naturlig nok alle typer møter med mange mennesker, sier Atle Hovi.

Også påske

De to hotellene på Beitostølen stenges på ubestemt tid, som betyr at de også vil være stengt i påskeukene.

– Vi stenger hotellene fordi vi med dette eliminerer potensielle smitterisko-områder så langt det er mulig. Beitostølen er per i dag et smittefritt område, og vi håper selvsagt at det fortsatt vil være slik. Dette er vårt bidrag i den kollektive dugnaden myndighetene har invitert til, understreker Atle Hovi.

Begge alpinanleggene stenges i to uker med umiddelbar virkning i dag, og så vil Beitostølen Resort gjøre en ny vurdering og beslutte i samråd med kommunens ledelse, om alpinbakkene skal åpnes eller fortsatt holdes stengt.

Sterkere enn nasjonale retningslinjer

Det har de siste dagene vært møter og kontinuerlig kontakt og dialog mellom kommunens politiske og administrative ledelse, Beitostølen Resorts ledelse, samt andre ledere fra næringa på Beitostølen. Ordfører Odd Erik Holden er tilfreds med at det er etablert en felles plattform:

– Reiselivsindustrien har kolossal betydning både for Øystre Slidre men også for hele Valdres. Det er derfor veldig bra å konstatere at næringa og næringas ledere har vært på offensiven den siste tiden, og invitert kommunens ledelse til dialog og samråd for å treffe de beslutningene som nå er tatt. For kommunen og for meg som øverste politiske ansvarlig, er det viktig at vi både forholder oss til, og også følger nasjonale retningslinjer. At Beitostølen Resort og næringa på Beitostølen nå gjennomfører tiltak som er sterkere enn de nasjonale retningslinjene, viser at vi har ei næring som viser ansvar og er handlekraftig. Næringas ledere møter alle gjester som reiser til Beitostølen, og jeg er trygg på at de gjør det som er til det beste for gjestene på Beitostølen, sier ordføreren.