Ons­dag vart Ast­rid Bei­to eit hund­re år og det vart fei­ra på Øyst­re Slidre sju­ke­heim med dei to sø­ne­ne hen­nar, fa­mi­lien elles og gode ve­ner. Et­ter­på vart det ein tur opp i he­li­kop­ter for å sjå Beito frå luf­ta. FOTO: Geir Helge Skattebo/Andre Frøland Beito