Søker om å kjøre turister i beltebil på Beitostølen

Ove Andersen som driver Vaffelbua ved Beitostølen skistadion ønsker å gi turistene et nytt tilbud. Han søker om å kjøre turister i beltebil fra Vaffelbua, langs eksisterende skiløype og opp til Liahøvda.