-Beitostølen fikk flere svensker før flyskam ble et begrep!

-Vi har hatt økning av svenske turister til Beitostølen-området, lenge før flyskam-begrepet så dagens lys i Sverige. Og; hadde flyskam hatt noen innvirkning på svenskenes trafikk til Norge, hadde vi ikke sett så sterke minustall for stort sett alle øvrige profilerte destinasjoner i Oppland som både Hafjell, Kvitfjell så langt i år, bortsett fra Beitostølen.