Ikke ødelegg idyllen på Beitostølen!

Foto:

Av
DEL

Skal Valdresflya være vinterstengt januar, februar og mars? Dette spørsmålet synes å dukke opp hvert år nå.

I det store og hele er det slik at de som kjører tungtransport er for vinter åpen vei, mens lokalbefolkning, hytteeiere, hotellgjester, besøkende og størsteparten av næringslivet på Beitostølen er imot.

Kjørende lastebiler og vogntog på en vei med kryssende skiløyper er en dårlig kombinasjon.

Til Sp-politiker Ivar Odnes vil jeg si: Hvis du er en ansvarlig politiker som føler ansvar for miljø og helse, burde du ikke heller prøve å legge til rette for at mer gods kan transporteres via jernbanen, enn å ødelegge idyllen og miljøet for så mange tre måneder i året?

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at åpen Valdresflya vil føre til mer trafikk på Fagernes lufthavn, Leirin. Turister som skal til Gudbrandsdalen vil benytte Oslo lufthavn, Gardermoen som har et mye bedre rutetilbud, og hvor det er et bedre tilrettelagt kollektivtilbud oppover Gudbrandsdalen.


Tom Arne Pedersen

Hytteeier Beitostølen.

Debatt: ]

Artikkeltags