Aktørane på Beitostølen jobbar for å få ein felles turistsjef

Sommar-Valdres syder av festivalar og ulike aktivitetstilbod om dagen. Toppkandidatane til Senterpartiet i Hedmark og Oppland fekk møte nokon av aktørane då dei besøkte Beitostølen.