– Jeg tror kommunen må ta inn over seg at man har valgt å utvikle Beitostølen og at støling i området ikke lar seg gjøre

Med å presse mine og andre gårdbrukere sine dyr fra området rundt Beitostølen vekk, så sier kommunen at landbruksvirksomhet så nært sentrum ikke er ønskelig.

Med å presse mine og andre gårdbrukere sine dyr fra området rundt Beitostølen vekk, så sier kommunen at landbruksvirksomhet så nært sentrum ikke er ønskelig.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Her er Morten Steinsrud sitt syn på avslaget på fradeling av stølen:

– Jeg tar vedtaket til etterretning, men gir noen innspill.

Kommunen har bygd et heimrastgjerde som ikke fungerte etter hensikten. Mine dyr gikk rundt, trakk ned i sentrum, og jeg fikk da beskjed fra kommunen om at det var mitt ansvar å holde dyra på rett side ellers ville de bli fjerna. Dette ville medført 24/7 gjeting, noe som sjølsagt ikke lot seg gjøre. Slik sett har jeg mista beiteretten for stølen min på Beitostølen. Dette var den viktigste grunnen til at jeg søkte om tilvisning av ny støl i statsallmenningen, noe jeg er glad for at jeg fikk.

Jeg tror kommunen må ta inn over seg at man har valgt å utvikle Beitostølen sterkt som turiststed, noe som har vært riktig og viktig for kommunen, og at støling i området ikke lar seg gjøre, eller er forenelig med det. Da blir det for meg noe rart at saka henger seg opp i at et jorde på 20 mål, som det fra før ligger flere fritidseiendommer på, er problematisk ved at jordet neppe blir brukt til landbruksformål når det ikke ligger noe stølshus der.

Med å presse mine og andre gardbrukere sine dyr fra området rundt Beitostølen vekk, så sier kommunen at landbruksvirksomhet så nært sentrum ikke er ønskelig. Det er ikke lett å skjønne seg på argumentasjonen. Det som er paradoksalt er at kommunen har valgt å være liberal i saker der det gjelder deling av garder. Man kan dele en gard, beholde stølen som fritidseiendom og så omsette denne fritt etterpå.

I mitt tilfelle så ønsker jeg å omsette en støl, som ikke lenger kan brukes til støling. Ved en slik omsetning ønsker jeg å skaffe kapital til å bygge ny driftsbygning, (ikke pusse opp et hus, som ordfører sier i saka i avisa), og styrke det økonomiske grunnlaget for gardsdrifta. Det får jeg ikke gjøre. Det sier seg vel selv at jeg synes den forskjellen er noe merkelig.

Artikkeltags