Bekreftar tidlegare merknadar frå Fylkesmannen

Avisa Valdres har bedt rådmann Jostein Aanestad om ein kommentar til saka.