Vang kom­mu­ne har ikke kon­klu­dert om de vil kre­ve he­ving av bel­te­vog­na i Tyin

Po­li­ti­et har hen­lagt saka. Eier av bel­te­vog­na har gjort fle­re søk, men ikke fun­net den. Fyl­kes­man­nen ser ikke den sto­re for­uren­sings­fa­ren. Men, hva kon­klu­de­rer Vang kom­mu­ne med?