Ber­gar ik­kje Bygde-Norge: In­gen stor­man­de ap­plaus over fø­rar­kort for 16-år­in­gar

Skal 16-år­in­gar på byg­da kun­na få fø­rar­kort, slik det regjeringsnedsette eks­pert­ut­va­let med øko­no­mi­pro­fes­sor og tid­le­ga­re Høg­re-statsråd Victor Norman har fo­re­slått?