Ber kommunene vise at de ønsker å beholde festivalene ved å øke tilskuddet

- I denne situasjonen er det en reell fare for at flere av festivalene i Valdres går konkurs. Vi mener at festivaltilskuddet bør oppjustere.